Succeé plastbantar!

Vi plastbantar!

Vi har plastbantat under lång tid och bytt ut caterings material mot mer naturvänliga produkter allt eftersom. Men vi använder oss utav de få produkter vi har kvar i lager i stället för att slänga.